συνεξώκελλον

συνεξώκελλον
σύν-ἐξοκέλλω
run aground
aor ind act 3rd pl
σύν-ἐξοκέλλω
run aground
aor ind act 1st sg
σύν-ἐξοκέλλω
run aground
imperf ind act 3rd pl
σύν-ἐξοκέλλω
run aground
imperf ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”